δίφθογγος

Μεταφράσεις

δίφθογγος

Diphthongdiphtongueditongoдифтонг ('ðifθoŋgos)
ουσιαστικό θηλυκό
δύο φωνήεντα που προφέρονται μαζί σαν ένα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close