δαγκεροτυπία

Μεταφράσεις

δαγκεροτυπία

daguerreotype

δαγκεροτυπία

daguerréotype
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close