δακτυλικό αποτύπωμα

Μεταφράσεις

δακτυλικό αποτύπωμα

بَصْمَةُ الإصْبَع

δακτυλικό αποτύπωμα

otisk prstu

δακτυλικό αποτύπωμα

fingeraftryk

δακτυλικό αποτύπωμα

Fingerabdruck

δακτυλικό αποτύπωμα

fingerprint

δακτυλικό αποτύπωμα

huella dactilar

δακτυλικό αποτύπωμα

sormenjälki

δακτυλικό αποτύπωμα

empreinte digitale

δακτυλικό αποτύπωμα

otisak prsta

δακτυλικό αποτύπωμα

impronta digitale

δακτυλικό αποτύπωμα

指紋

δακτυλικό αποτύπωμα

지문

δακτυλικό αποτύπωμα

vingerafdruk

δακτυλικό αποτύπωμα

fingeravtrykk

δακτυλικό αποτύπωμα

odcisk palca

δακτυλικό αποτύπωμα

impressão digital

δακτυλικό αποτύπωμα

отпечаток пальца

δακτυλικό αποτύπωμα

fingeravtryck

δακτυλικό αποτύπωμα

ลายพิมพ์นิ้วมือ

δακτυλικό αποτύπωμα

parmak izi

δακτυλικό αποτύπωμα

vân tay

δακτυλικό αποτύπωμα

指纹
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close