δακτυλοειδής

Μεταφράσεις

δακτυλοειδής

annular
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close