δακτύλιος

Μεταφράσεις

δακτύλιος

anneau, anus

δακτύλιος

ring, annulus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close