δανδής

Μεταφράσεις

δανδής

dandy, fop
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close