δασύς

Μεταφράσεις

δασύς

dense, hirsute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close