δε

Μεταφράσεις

δε

not
μόριο
δηλώνει αντίθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close