δείγμα

Μεταφράσεις

δείγμα

sample, specimen, handout, tokenmuestraéchantillonобразецعَيِّنَةvzorekprøveProbenäyteuzorakcampione見本샘플monsterprøvepróbkaamostraprovตัวอย่างörnekmẫu样例דוגמה ('ðiɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ενδεικτικό στοιχείο δείγμα καλής θέλησης δείγμα καλής υγείας
2. μικρή ποσότητα από κτ για δοκιμή δείγματα χρωμάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close