δείχνω

Μεταφράσεις

δείχνω

point, show, demonstrate, display, indicatemontrer, montrer à, montrer du doigtيُشِيرُ إِلى, يَعْرُضُ, يَعْرِضpředvést, ukázatpege, visezeigenmostrar, demostrar, enseñar, señalarnäyttää, osoittaanaučiti, pokazati, uprijetidimostrare, mostrare, puntare・・・の方法を教える, ・・・を見せる, 指し示す, 見せる가르쳐주다, 보여주다, 위치(방향)를 가리키다demonstreren, tonen, wijzen(frem)vise, pekepokazać, wskazaćapontar, demonstrar, ensinar, mostrarпоказать, показывать, указыватьpeka, visaแสดง, แสดงให้เห็น อวด, ชี้, สาธิตgöstermekchỉ, chỉ dạy, cho thấy展示, 指向, 演示, 给…看, 显示顯示 ('ðixno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. κάνω κπ να κοιτάξει εκεί που κατευθύνεται το δάχτυλό μου δείχνω κτ σε κπ
2. παρουσιάζω δείχνω το διαβατήριό μου
3. συμπεριφέρομαι δείχνω ψυχραιμία
4. εξηγώ δείχνω τη λύση προβλήματος
απειλή
5. φαίνομαι Δείχνει λυπημένος.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close