δεδομένου ότι

Μεταφράσεις

δεδομένου ότι

بِالنَّظَرِ إِلى

δεδομένου ότι

vzhledem k

δεδομένου ότι

i betragtning af

δεδομένου ότι

in Anbetracht

δεδομένου ότι

considering

δεδομένου ότι

teniendo en cuenta

δεδομένου ότι

jonkin huomioon ottaen

δεδομένου ότι

étant donné

δεδομένου ότι

s obzirom na

δεδομένου ότι

considerando

δεδομένου ότι

・・・を考慮すると

δεδομένου ότι

...을 고려하면

δεδομένου ότι

gezien

δεδομένου ότι

med tanke på

δεδομένου ότι

rozważając

δεδομένου ότι

levando em conta

δεδομένου ότι

учитывая

δεδομένου ότι

med tanke på

δεδομένου ότι

เมื่อพิจารณาถึง

δεδομένου ότι

göz önünde tutarak

δεδομένου ότι

tính đến

δεδομένου ότι

鉴于
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close