δειλινό

Μεταφράσεις

δειλινό

coucher, crépuscule (ðili'no)
ουσιαστικό ουδέτερο
η ώρα που δύει ο ήλιος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close