δεκάδα

Μεταφράσεις

δεκάδα

decade10 (ðe'kaða)
ουσιαστικό θηλυκό
σύνολο από δέκα όμοια πράγματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close