δεκάξι

Μεταφράσεις

δεκάξι

Sixteen

δεκάξι

dieciséis

δεκάξι

sechzehn

δεκάξι

sedici

δεκάξι

seize

δεκάξι

zestien

δεκάξι

dezesseis

δεκάξι

ستة عشر

δεκάξι

szesnaście

δεκάξι

Шестнадесет

δεκάξι

Šestnáct

δεκάξι

Seksten

δεκάξι

שש עשרה

δεκάξι

16

δεκάξι

Sexton
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close