δεκαετία

Μεταφράσεις

δεκαετία

decadedécenniedecenniumعَقْدdesetiletíårtiJahrzehntdécadavuosikymmendesetljećedecennio十年間10년간tiårdekadadécadaдесятилетиеdecenniumทศวรรษon yılthập niên十年Десетилетие (ðekae'tia)
ουσιαστικό θηλυκό
περίοδος δέκα χρόνων Ο πόλεμος κράτησε μία δεκαετία.
η περίοδος 1960-70
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close