δεκανίκι

Μεταφράσεις

δεκανίκι

crutch拐杖松葉杖kruk버팀목拐杖kryckamuletamuleta (ðeka'nici)
ουσιαστικό ουδέτερο
πατερίτσα περπατάω με δεκανίκια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close