δεκαπενθήμερον

Μεταφράσεις

δεκαπενθήμερον

fortnight
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close