δεκαπενθήμερος

Μεταφράσεις

δεκαπενθήμερος

bi-hebdomadaire, bimensuel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close