δεκασμός

Μεταφράσεις

δεκασμός

bribery
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close