δεκατέσσαρες

Μεταφράσεις

δεκατέσσαρες

vierzehn

δεκατέσσαρες

fourteen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close