δεκατέσσερις

Μεταφράσεις

δεκατέσσερις

(ðeka'teseris) αρσενικό-θηλυκό

δεκατέσσερα

Fjortenأربعة عشرארבע עשרהcatorceFjortonveertienЧетиринадесетcatorzeczternaście14четырнадцатьquatorzeČtrnáctFourteen14quattordicivierzehn (ðeka'tesera) ουδέτερο
επίθετο
δηλώνει ποσότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close