δεκατρείς

Μεταφράσεις

δεκατρείς

(ðeka'tris) αρσενικό-θηλυκό

δεκατρία

thirteentreize (ðeka'tria) ουδέτερο
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close