δεκτικός

Μεταφράσεις

δεκτικός

acceptant, receptive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close