δελτίο

Μεταφράσεις

δελτίο

ticket, bulletinbulletin, form (ðel'tio)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. είδος εγγράφου το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2. εκπομπή με επίκαιρες πληροφορίες δελτίο ειδήσεων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close