δεμένος

Μεταφράσεις

δεμένος

bound
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close