δεν

Μεταφράσεις

δεν

(ðen)

δε

nichtnotnenopas, nenenonnietinteلَاneikkeei・・・でない... 아니다ikkenienãoнетไม่yokkhôngלאне (ðe) le 'n' de 'δεν' est supprimé devant des mots qui commencent par une consonne, à l'exception des 't, d, p, b, k'
μόριο
δηλώνει άρνηση Δεν το πήρα. Δε θέλω να κάνω τίποτα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close