δενδρόβιος

Μεταφράσεις

δενδρόβιος

arboreal, tree-dwelling

δενδρόβιος

arboricole
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close