δεσμευτικός

Μεταφράσεις

δεσμευτικός

binding
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close