δεσμεύομαι

Μεταφράσεις

δεσμεύομαι

(ðez'mevome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
υποχρεώνομαι από κπ όρο ή υπόσχεση δεσμεύομαι να συμμετέχω σε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close