δεσποτικός

Μεταφράσεις

δεσποτικός

autocrat, imperious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close