δεσποτισμός

Μεταφράσεις

δεσποτισμός

despotism

δεσποτισμός

despotisme

δεσποτισμός

деспотизм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close