δεσπόζων

Μεταφράσεις

δεσπόζων

predominant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close