δεσπότης

Μεταφράσεις

δεσπότης

lord

δεσπότης

évêque

δεσπότης

деспот
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close