δευτερεύων

(προωθήθηκε από δευτερεύον)
Μεταφράσεις

δευτερεύων

(ðefte'revon) αρσενικό

δευτερεύουσα

(ðefte'revusa) θηλυκό

δευτερεύον

secondary, accessory, subordinate clauseaccessoire, secondairesekundære보조среднееsecundáriosekundäreמשניセカンダリsecundariasekundární (ðefte'revon) ουδέτερο
επίθετο
1. που δεν παίζει κύριο ρόλο δευτερεύων ρόλος δευτερεύουσα ερώτηση
2. που εξαρτάται από άλλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close