δευτεροβάθμιος

(προωθήθηκε από δευτεροβάθμιο)
Μεταφράσεις

δευτεροβάθμιος

(ðeftero'vaθmios)

δευτεροβάθμια

(ðeftero'vaθmia)

δευτεροβάθμιο

secondarysecondaire (ðeftero'vaθmio)
επίθετο
γυμνάσιο και λύκειο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close