δευτερόλεπτο (τόξου)

Μεταφράσεις

δευτερόλεπτο (τόξου)

second
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close