δεόντως

Μεταφράσεις

δεόντως

duly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close