δεύτερο

Μεταφράσεις

δεύτερο

deuxième
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close