δεύτερον

Μεταφράσεις

δεύτερον

secondly, second

δεύτερον

ثانياً

δεύτερον

za druhé

δεύτερον

for det andet

δεύτερον

zweitens

δεύτερον

en segundo lugar

δεύτερον

toiseksi

δεύτερον

deuxièmement

δεύτερον

kao drugo

δεύτερον

in secondo luogo

δεύτερον

第二に

δεύτερον

두 번째로

δεύτερον

ten tweede

δεύτερον

for det andre

δεύτερον

po drugie

δεύτερον

em segundo lugar

δεύτερον

во-вторых

δεύτερον

för det andra

δεύτερον

ในลำดับที่สอง

δεύτερον

ikinci olarak

δεύτερον

thứ hai là

δεύτερον

第二
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close