δηλαδή

Μεταφράσεις

δηλαδή

i.e., videlicetc'est-à-dire, c’est-à-direכלומרأيт.е. (ðila'ði)
σύνδεσμος
1. με άλλα λόγια Λίγο; Δηλαδή πόσο ακριβώς;
2. άρα, λοιπόν Δηλαδή δεν είναι ένοχος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close