δηλ.

Μεταφράσεις

δηλ.

d. h., d.h.

δηλ.

أَيْ

δηλ.

tj.

δηλ.

dvs.

δηλ.

i.e.

δηλ.

o sea

δηλ.

se on

δηλ.

c.-a-d.

δηλ.

tj.

δηλ.

cioè

δηλ.

すなわち

δηλ.

δηλ.

d.w.z.

δηλ.

dvs.

δηλ.

tj.

δηλ.

ou seja

δηλ.

т.е.

δηλ.

dvs.

δηλ.

ตัวย่อของคือ

δηλ.

örneğin

δηλ.

tức là

δηλ.

亦即
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close