δημεύω

Μεταφράσεις

δημεύω

confiscate
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close