δημιουργούμαι

Μεταφράσεις

δημιουργούμαι

(ðimiur'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close