δημοπράτης

Μεταφράσεις

δημοπράτης

auctioneer
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close