δημοσκόπηση

Μεταφράσεις

δημοσκόπηση

poll, opinion poll

δημοσκόπηση

sondage

δημοσκόπηση

průzkum veřejného mínění

δημοσκόπηση

meningsmåling

δημοσκόπηση

Meinungsumfrage

δημοσκόπηση

sondeo de opinión

δημοσκόπηση

mielipidemittaus

δημοσκόπηση

anketa

δημοσκόπηση

sondaggio d’opinione

δημοσκόπηση

世論調査

δημοσκόπηση

여론조사

δημοσκόπηση

opinieonderzoek

δημοσκόπηση

meningsmåling

δημοσκόπηση

badanie opinii publicznej

δημοσκόπηση

opinionsundersökning

δημοσκόπηση

การสำรวจความคิดเห็น

δημοσκόπηση

kamuoyu yoklaması

δημοσκόπηση

cuộc thăm dò dư luận

δημοσκόπηση

民意测验
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close