δημοτικό

Μεταφράσεις

δημοτικό

elementary schoolécole élémentaire
ουσιαστικό ουδέτερο
το δημοτικό σχολείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close