δημοψήφισμα

Μεταφράσεις

δημοψήφισμα

Referendum

δημοψήφισμα

referendum, plebiscite

δημοψήφισμα

référendum

δημοψήφισμα

referendum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close