δημόσιες σχέσεις

Μεταφράσεις

δημόσιες σχέσεις

عِلاقَاتٌ عَامَّة

δημόσιες σχέσεις

styk s veřejností

δημόσιες σχέσεις

reklame

δημόσιες σχέσεις

Öffentlichkeitsarbeit

δημόσιες σχέσεις

public relations

δημόσιες σχέσεις

relaciones públicas

δημόσιες σχέσεις

suhdetoiminta

δημόσιες σχέσεις

relations publiques

δημόσιες σχέσεις

odnosi s javnošću

δημόσιες σχέσεις

relazioni pubbliche

δημόσιες σχέσεις

広報

δημόσιες σχέσεις

홍보활동

δημόσιες σχέσεις

public relations

δημόσιες σχέσεις

PR

δημόσιες σχέσεις

public relations

δημόσιες σχέσεις

relações públicas

δημόσιες σχέσεις

связь с общественностью

δημόσιες σχέσεις

PR

δημόσιες σχέσεις

ประชาสัมพันธ์

δημόσιες σχέσεις

halkla ilişkiler

δημόσιες σχέσεις

quan hệ công chúng

δημόσιες σχέσεις

公共关系
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close