δημόσιο μέσο μεταφοράς

Μεταφράσεις

δημόσιο μέσο μεταφοράς

نَقْل عَام

δημόσιο μέσο μεταφοράς

hromadná doprava

δημόσιο μέσο μεταφοράς

offentlig transport

δημόσιο μέσο μεταφοράς

öffentliche Verkehrsmittel

δημόσιο μέσο μεταφοράς

public transport, public transportation

δημόσιο μέσο μεταφοράς

transporte público

δημόσιο μέσο μεταφοράς

julkinen liikenne

δημόσιο μέσο μεταφοράς

transports en commun

δημόσιο μέσο μεταφοράς

javni prijevoz

δημόσιο μέσο μεταφοράς

trasporti pubblici

δημόσιο μέσο μεταφοράς

公共交通機関

δημόσιο μέσο μεταφοράς

대중교통수단

δημόσιο μέσο μεταφοράς

openbaar vervoer

δημόσιο μέσο μεταφοράς

offentlig transport

δημόσιο μέσο μεταφοράς

transport publiczny

δημόσιο μέσο μεταφοράς

transporte público

δημόσιο μέσο μεταφοράς

общественный транспорт

δημόσιο μέσο μεταφοράς

kollektivtrafik

δημόσιο μέσο μεταφοράς

การขนส่งมวลชน

δημόσιο μέσο μεταφοράς

toplu taşıma

δημόσιο μέσο μεταφοράς

giao thông công cộng

δημόσιο μέσο μεταφοράς

公共交通
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close