δηνάριος

Μεταφράσεις

δηνάριος

denarius
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close